Aktuellt

13 maj 2021

Vidare uttalande angående dokumentären ”De utvalda barnen”

Kära medmänniskor.

Idag släpptes del två av SVTs dokumentärserie ”De Utvalda Barnen”.
Vi har samtidigt som alla andra tagit del av uttalandena i filmen, och delar den förfäran och den upprördhet som många känner. Det är nu en vecka sedan första delen släpptes, och olika arbeten har pågått internt kring de frågorna som väcktes.
Detta arbete har redan gett några frukter, och vi vill dela med oss av några av dessa:

För det första vill vi upprepa vårt tidigare ställningstagande: Att skolan tar berättelserna på allvar, och tar avstånd ifrån alla försök att ifrågasätta upplevelsernas betydelse och konsekvenser för de personer som farit illa.

Vidare har skolan avslutat alla samarbeten och uppdrag med Pär Ahlbom.
Pär bor i nära anslutning till skolan, men rör sig inte fritt på skolgården eller interagerar med barn.

Vi undersöker just nu även frågan om en extern utredning, och hur en sådan skulle genomföras på bästa sätt. Målet skulle vara att säkerställa att skolan idag inte dras med rester av de problematiska ideologiska dragen som beskrivs i dokumentären, så att inga elever kan fara illa av sådant på skolan idag. Om det skulle visa sig utifrån en sådan utredning att skolan behöver vidta förändringar för att säkerställa en bra skolgång för alla elever, så kommer dessa att vidtas.

Slutligen vill vi tacka er alla för ert engagemang i dessa frågor, och vi välkomnar frågor och synpunkter.

Å skolledningens vägnar

Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan

 

6 maj 2021

Solvikskolans uttalande om SVT-dokumentären ”De utvalda barnen”

Idag släpps den första av tre delar i en dokumentärserie som handlar om Solvikskolan i ett historiskt perspektiv, framför allt om 80- och 90-talen. I filmen framkommer att barn på olika sätt farit illa på skolan, både genom mobbning, men även för att de inte fick tillräcklig hjälp att lära sig viktiga kunskaper inför vuxenlivet.

För det första vill skolledningen be alla som upplevt att de som barn farit illa på Solvikskolan uppriktigt om ursäkt å skolans vägnar. Vi tar våra historiska misslyckanden i detta på stort allvar.

Vi vill att alla barn skall kunna känna sig trygga och sedda i skolan, och får en utbildning som rustar dem inför vuxenlivet. Allt annat är oacceptabelt. I detta är det ytterst viktigt för skolan att lyssna när det visar sig att man inte har lyckats med detta i så stor utsträckning som man hoppats.

Skolans ledning tar starkt avstånd ifrån att berättelserna som framkommer i filmen skulle vara osanna eller oviktiga. Vi vill på ett öppet och förutsättningslöst sätt ta emot dessa, och förbereder olika initiativ för att vi som skola ska kunna ta vara på och förvalta de insikter som kommer fram genom dokumentären.

Grundidén om en friare och barnvänligare skolgång finns kvar på Solvikskolan, men vi anser att man idag har ett mognare förhållningssätt till denna. Det finns strukturer, rutiner och metoder som har skapats för att förebygga och arbeta mot mobbning, och se till att alla elever blir sedda och får det stöd de behöver. Skolan följer alla nationella riktlinjer, och undervisningen utgår ifrån den gemensamma läroplanen, Lgr11, med Waldorf-läroplanen som ett komplement.

Med detta menar vi naturligtvis inte att skolan idag är felfri och att allting alltid går som planerat. Ett ständigt pågående kvalitetsarbete är en av grundpelarna i alla skolor, och så även på Solvikskolan.

Slutligen vill skolans ledning värna om tryggheten för de elever som går på skolan idag: Vi förstår att denna dokumentärserie kan väcka starka och viktiga känslor. Det är bra att dessa får plats och diskuteras, och att man undersöker vad som eventuellt behöver göras utifrån vad som framkommer i filmerna. I detta vill vi endast uppmana till att man har de elever som går på skolan idag i åtanke, så att dessa inte drabbas av negativa konsekvenser.

Å skolledningens vägnar

Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan

 


29 april 2021

Vidare information kring dokumentären

Hej allihop.
Jag har tagit emot en del oro kring den stundande dokumentären och dess eventuella följder för skolan, eleverna, och medarbetarna.

Även om vi ju alla just nu vet väldigt lite om vad detta kommer att väcka, och exakt vilka grepp som kommer att behövas, vill jag redan nu förmedla några saker:
Styrelsen och kollegiet håller på att förbereda sig, och planerar olika insatser för att trygga både barn, vårdnadshavare och medarbetare i den eventuella uppståndelsen. En av de konkreta åtgärderna som är planerad är att jag kommer att vara på plats i skolan fredag den 7:e maj och måndag den 10:e maj för att kunna möta upp och ordna om det skulle vara så att det kommer personer utifrån (reportrar, mm). Om det visar sig att det behövs så ordnar vi naturligtvis att det finns någon ansvarig där med den uppgiften fler dagar.

Jag vill även förtydliga att skolans hållning är att vi välkomnar initiativet att ta itu med vår historia. Om det innebär att det även kastas ett granskande öga på hur verksamheten bedrivs och fungerar idag så för detta säkerligen med sig positiva effekter för skolan. Jag vill även uppmärksamma att de personer som uttalar sig om sina upplevelser i filmen förtjänar skolans lyssnande öron, och jag uppmanar alla att inte se det som ett angrepp som man behöver försvara sig emot.

Det går utmärkt att höra av sig till mig i egenskap av skolchef med tankar och funderingar, det finns säkert mycket sådant.
Detta görs då kanske enklast via mail: peter.friemann@solvikskolan.se
Om ni känner till att det finns någon som borde få detta budskap till sig som kanske inte får det om det kommer via mail så här, ber jag om er hjälp att förmedla detta vidare på lämpligt sätt.
Väl mött!

Med vänlig hälsning
Peter Friemann
Skolchef, Solvikskolan
070 013 27 58

 

24 april 2021

Information till vårdnadshavare på Solvikskolan 

Detta brev skickas ut för att informera vårdnadshavare och eventuella andra personer och organisationer med anknytning till Solvikskolan om att en dokumentärserie kommer att sändas på SVT under maj månad. Den handlar främst  om Solvikskolan förr (då den hette Nibbleskolan). Enligt filmaren Jasper Lake är framför allt den första delen negativ. Han råder oss som skola att avvakta med kommentarer och mediakontakter tills de två följande delarna har sänts. 

Skolchefen Peter Friemann har utsetts till talesperson i eventuell kontakt med vårdnadshavare och media. Men i första hand vänder sig vårdnadshavare till respektive klasslärare. Peter har telefon 070-013 27 58 och hans mejl är peter.friemann@solvikskolan.se

SVT har vid några tillfällen filmat på skolan i samråd med kollegiet, styrelsen och berörda elever och deras vårdnadshavare. Alla vårdnadshavare vars barn är med i filmerna har gett sitt samtycke till filmandet. 

Information kommer kontinuerligt också att läggas ut på solvikskolan.se

Styrelsen och kollegiet