2023-03-20

Solvikskolans kommentar till Skolinspektionens årsrapport 2022

Under förra veckan (v. 11) blev Skolinspektionens årsrapport för 2022 en nyhet i svenska medier. Myndigheten lyfte fram att flera waldorfskolor hade kritiserats efter inspektioner. Myndighetens kritik riktades främst mot stökiga lektioner, otillräckligt med stöd till behövande elever, kränkande behandling och att elever inte har fått tidiga stödinsatser.

Solvikskolan fick vid inspektionen våren 2022 ingen kritik av Skolinspektionen för något av det som nämns i medierna.

Det betyder att Solvikskolan inte är en av de skolor som nämns i mediernas spegling av Skolinspektionens kritik mot flera svenska waldorfskolor.

Solvikskolan 2023 är godkänd för att bedriva skolverksamhet.

Vi som arbetar för och i Solvikskolan är stolta över att kunna bedriva skola genom att Solvik är godkänd av Skolinspektionen och att dessutom varje dag arbeta med våra elever med konst, musik, teater, lek och kommunikation, både utifrån läroplanen Lgr22, waldorfkursplanen och utifrån Solviks unika konstnärliga traditioner.

Solvikskolans kännetecken har under de senaste åren utvecklats till starka, trygga och långvariga relationer med elever som både når sina mål och får det bästa från waldorf och Solvik.

Vi på Solvikskolan välkomnar de nya elever som under förra och detta läsåret har sökt sig och löpande söker sig till vår skola. Vi som arbetar för och med skolan fördjupar tillsammans löpande vårt utvecklings- och samarbete för att kunna ge våra elever en unik och kvalitativ utbildning i en trygg och naturskön miljö. Vi ser nu fram emot mot påsken med tillhörande lek, konst, musik, teater, utelektioner, kör och deltagande i waldorfskolornas eurytmifestival.

Vi gläds åt den annalkande våren tillsammans med våra elever som både utvecklas emotionellt, kreativt, socialt och i sitt kunskapande!

Rektor och kollegiet på Solvikskolan


2023-01-05

Nya rutiner för lämning vid busshållplatsen från och med januari 2023

Skoldagen börjar vid busshållplatsen. Under höstterminen har det varit en svår och rörig situation på morgonen vid busshållplatsen. Barn och yngre elever som springer omkring, äldre elever som går till skolan, bilar som ska stanna tillfälligt och ont om parkeringsmöjligheter. Vi lågstadielärare som står och tar emot barnen vill ändra på den nuvarande situationen för att det ska bli en lugnare och tryggare plats att starta skoldagen på.

För det första är det viktigt att komma i tid. Skolan börjar kl 08.00. Det är svårt när man som lärare ska vänta på elever som kommer sent, medan klassen står och trampar och vill komma iväg.

När du kommer till busshållplatsen med ditt barn, gå då till fram till läraren och gör en tydlig överlämning, kanske en kort information om det behövs. Sedan önskar vi att föräldrar åker iväg så fort ni har lämnat era barn. Då ni står kvar blir det ibland otydligt för barnen var de ska vara eller gå eller vem som har ansvaret för dem. Det blir svårare att få en överblick över barnen. Det blir även en bättre trafiksituation om det står färre bilar vid parkeringen.

Skolvägen är början på skoldagen, skolan börjar alltså ute vid vägen. Vi vill därför be er att inte köra in era barn. Dels för att promenaden har ett pedagogiskt syfte, dels för att det är störande för elever och lärare när det kör bilar på skolvägen där vi promenerar.

Förhoppningsfulla hälsningar

Gott nytt år!
Niklas Ågren
Rektor


2022-10-21

Information från styrelsen för Stödföreningen för Solvikskolan

Länstidningen (Södertälje) publicerade igår, torsdagen den 20 oktober 2022, negativa skriverier om waldorfskolan i allmänhet och Solvikskolan i synnerhet.

LT uppger felaktigt i sin ledare att den kritik som riktas via Skolinspektionens tematiska tillsyn av alla svenska waldorfskolor skulle innebära att Solvikskolans elever inte skulle få det stöd de har rätt till i skolan. 

Solvikskolan pekas också ut i en särskild artikel i gårdagens LT, med hänvisning till SVT:s filmserie om Solvikskolan på 1980-talet, som om skolans elever skulle behandlas kränkande i Solvikskolans nutida verksamhet.

Solvikskolan vill därför klargöra och informera om följande:

Skolinspektionens beslut efter tillsynen av Solvikskolan i februari och mars 2022 är offentlig handling. Beslutet utifrån inspektionen av Solvikskolan ligger öppet online på Skolinspektionens hemsida, för den som vill kontrollera fakta.

Solvikskolans styrelse, rektor och kollegium har i samband med inspektionen varit måna om att visa upp Solvikskolan precis som skolan är här och nu. Vi har sett inspektionen och föreläggandet som en positiv språngbräda för att åtgärda sådant som behövs, eftersom ingen skola i världen någonsin är ”perfekt”.

Solvikskolan gavs med utmärkt beröm godkänt av Skolinspektionen för sitt elevhälsofrämjande arbete med särskilt stöd till eleverna utifrån den praktiska verklighet som råder i skolan. Det framgår inte av Skolinspektionens beslut, som alltid skrivs formellt och lika för alla skolor som inspekteras.

Solvikskolans verksamhet har inspekterats på 6 områden och än så länge godkänts av Skolinspektionen avseende följande 4 områden:

1) Garanterad undervisningstid enligt timplan,

2) Tidiga stödinsatser (läsa-skriva-räkna-garantin för lågstadiet), 

3) Skolans verksamhet bygger på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet,

4) Trygghet – granskad via elevintervjuer, lektionsbesök och dokumentation.

Solvikskolan har därutöver förelagts att åtgärda arbetet med kränkande behandling p.g.a. att ”en lärare, under en lärarintervju berättar att hen inte vet vad anmälningar är bra för”. (Citat ur Skolinspektionens beslut).

Skolan fick även ett föreläggande att vi måste arbeta mer med digitala verktyg och digitalt innehåll med eleverna på låg- och mellanstadiet.

Skolans åtgärder är dokumenterade och redovisade till Skolinspektionen.

Vid Skolinspektionens 3-dagars besök på Solvikskolan i våras var stämningen mycket god och trevlig! Skolan fick mycket beröm, även för processhanteringen i det löpande arbetet mot kränkningar. 

Styrelsen beklagar de felaktiga och nedvärderande beskrivningarna av Solvikskolan i LT och hoppas att denna information klargör fakta.

För korrekt information hänvisas till Skolinspektionen: https://www.skolinspektionen.se/

Med vänliga hälsningar,
Tf. rektor Elin Wanselius 
och
styrelsen för Stödföreningen för Solvikskolan


5 augusti 2022

Inbjudan till upprop på Solvikskolan ons 17 aug kl. 10:00

Kära föräldrar och elever!

Upprop för höstterminen 2022 äger rum på Solvikskolan för alla elever i alla klasser och
årskurser ONSDAG DEN 17 augusti klockan 10:00.

OBS! Endast upprop denna dag. Lunch serveras endast till elever på fritids.

Föräldrar och syskon är välkomna till uppropet.

Välkomna till ett nytt skolår 2022-2023!

Hälsar kollegiet genom

Elin Wanselius
Tf. rektor

Solvikskolan