uppifrånbildVEM
godkändIliam2
godkänd2.2
FIX6
Engelska undervisning
Juhani1
ROSAgodkänd
 previous arrow
 next arrow

Om Solvikskolan

Solvikskolan är en grundskola åk. F-9 som arbetar enligt LGR22 samt Waldorfkursplanen. I vår verksamhet värderar vi lek, kommunikation och konst högt.

Lek

Leken spelar en mycket central roll i barnens liv och lärande. När barnen leker fritt handlar det inte om att vinna eller förlora och det finns inget bra eller dåligt. I leken är barnen närvarande, fria och skapande på ett sätt som inte innebär tvång eller rädsla i förhållande till lärandet.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får slippa den stress och det prestationsfokus som de kommer i kontakt med i vuxenlivet. Barnen ska få leka när de är barn, och får de det kommer de också att ha bäst förutsättningar för att lära sig och utvecklas.

Lek i skola
Skolavslutning på Solvik den 10 juni 2017
DSC05389
Lek i skolan

Kommunikation

Kommunikation för oss innebär att vi vuxna bearbetar de svårigheter som framkommer elever emellan och mellan lärare och elever genom att ha en så öppen kommunikation som möjligt. Alla bär vi med oss våra egna liv och vi vuxna måste se till att detta inte hindrar oss från att möta och se barnen, för vi finns inte bara där som lärare utan också som medmänniskor och kommunikativa varelser.

Vi jobbar således för att barnen ska känna sig förtroliga med sina klasslärare och vara trygga i att kunna be om hjälp att lösa sådant som blir för stort för dem. Inget barn ska behöva bära mer än de klarar och vi finns där för att hjälpa dem genom att skapa en trygg och kommunikativ miljö.

Konst

Sång, dans, måleri, musik, teater och eurytmi är för oss centrala delar av undervisningen. Den konstnärliga gestaltningen av andra ämnen (exempelvis biologi och fysik) är också viktig och återspeglas bland annat av lärarens uttryck på griffeltavlan.

Barnen får i samband med undervisningen utlopp för sin kreativitet och vår verksamhet syftar till att gynna kreativiteten snarare än att hämma den genom att försöka stöpa alla elever i samma form. Vi har tillit till att barnet, med lärarens stöd och vägledning ska hitta sin egen väg till kunskap genom kreativiteten.

I slutet av sin skolgång är vårt mål att barnet ska känna en kunskapstörst och vilja att fortsätta lära sig och utvecklas, snarare än att vara studietrött. För att detta ska kunna bli verklighet tror vi på att ge barnen ett så stort utrymme som möjligt att vara kreativa och skapa utifrån sig själva och det som inspirerar dem.