Sång, dans, måleri, musik och teater är för oss centrala delar av undervisningen. Den konstnärliga gestaltningen av andra ämnen (exempelvis biologi och fysik) är också viktig och återspeglas bland annat av lärarens uttryck på griffeltavlan.

Barnen får i samband med undervisningen utlopp för sin kreativitet och vår verksamhet syftar till att gynna kreativiteten snarare än att hämma den genom att försöka stöpa alla elever i samma form. Vi har tillit till att barnet, med lärarens stöd och vägledning ska hitta sin egen väg till kunskap genom kreativiteten.

I slutet av sin skolgång är vårt mål att barnet ska känna en kunskapstörst och vilja att fortsätta lära sig och utvecklas, snarare än att vara studietrött. För att detta ska kunna bli verklighet tror vi på att ge barnen ett så stort utrymme som möjligt att vara kreativa och skapa utifrån sig själva och det som inspirerar dem.