Konst

Barnen sjunger, spelar, målar, tecknar, dansar, talar och gör teater och eurytmi. Även kunskapsämnena gestaltas konstnärligt av läraren. I det konstnärliga övandet utvecklas barnets sinnesliv och känsloliv; därigenom växer barnets förståelseförmåga och omdömeskraft. I allt konstnärligt skapande upplever barnet glädjen i att förbinda sig med sitt material och förvandla det.

5326916221_f22e5a0aa3_o