Den ideella föreningen ’Stöd-föreningen för Solvikskolan’ är huvudman för Solvikskolan.

Ur stadgarna:
§1. Föreningens namn är Stöd-föreningen för Solvikskolan
§2. Föreningen verkar för en skapande Waldorfpedagogik
Som huvuduppgift har den att bedriva verksamheten Solvikskolan

Adress:
Yttereneby 21
15391 Järna

Kontakta föreningen:
huvudman@solvikskolan.se

Vill du stödja skolan kan du bli medlem i Stödföreningen.
Medlemsavgiften i Stödföreningen är fn. 100:- per familj och läsår.
PG 15 65 69-6

 Anmälan om medlemskap till Solvikskolans stödförening

Nuvarande styrelse:

Elin Wanselius (ordförande)
Marika Lindholm (vice ordförande)
Angela Ruhri, (sekreterare)
Agne Fredricson (kassör)
Niklas Ågren (ledamot)
Josefina Asker Beck, (ledamot)
Eleanore Byström (suppleant)
Johanna Hofring (suppleant)