Rektor
Elin Wanselius
rektor@solvikskolan.se

Styrelsen för skolan (huvudman)
huvudman@solvikskolan.se

Kontor 
08-551 700 37 (kl 8-13 må-fr)
kontakt@solvikskolan.se

Facebook

Vi finns även på 

Synpunkter

Har du synpunkter på skolans verksamhet eller utbildning?

Enligt Skollagen Kap.4 §7 och §8 skall det vara möjligt för vårdnadshavare och medlemmar i Stödföreningen att skriftligen kunna lämna synpunkter på skolans verksamhet och utbildning. Med utbildning menas skolan som organisation, årstidsfester, föräldraarbetet, lokaler, värme, utemiljö mm osv.

Eventuella synpunkter går vidare till huvudmannen (Stödföreningens för Solvikskolan styrelse) och till Kollegiet, så att de kan behandlas där de hör hemma och nödvändiga åtgärder kan vidtas.

Det är möjligt att skriva synpunkter till skolans e-postadress som är kontakt@solvikskolan.se.
Vi återkommer till dig så snart vi får möjlighet.