Likabehandlingsarbete

Skolans likabehandlingsarbete syftar till att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Likabehandlingsplanen klargör strukturen för hur detta arbete ska genomföras och de förebyggande och främjande åtgärderna specificerar hur arbetet genomförs i praktiken. Skolans trivselregler återspeglar hur vi i vardagen jobbar för en trygg och trivsam skolgång för våra elever.

  Likabehandlingsplan läsår 2020-2021

  Förebyggande Åtgärder 2020-2021

  Främjande Aktiviteter 2020-2021

  Solvikskolans Trivselregler