Om Solvikskolan

Solvikskolan innehåller grundskola, F-9 klass, som arbetar enligt LGR11 och Waldorfkursplanen. Waldorfpedagogen arbetar ur en helhetssyn. Den ser barnen som tänkande, kännande och viljande människor i utveckling. Ur detta gestaltar den det pedagogiska arbetet i klassen. Karakteristiskt för Waldorfpedagogiken är att ämnena undervisas i perioder på 3-5 veckor och att konst och hantverk har stort utrymme.