Solvikskolan är en grundskola åk. F-9 som arbetar enligt LGR22 samt Waldorfkursplanen.

Waldorfpedagogiken har en helhetssyn på barnets utveckling och ser barnen som tänkande, kännande och viljande människor i konstant utveckling. I praktiken innebär waldorfpedagogiken att ämnena, utöver löptimmar, undervisas i morgonperioder om 3-5 veckor i taget där konst och hantverk ofta får stort utrymme och spelar en viktig roll. I slutet av periodveckorna sammanställer eleverna det de lärt sig under perioden i ett häfte (s.k. periodhäfte) som tjänar både som ett tillfälle för repetition samt som examinationsuppgift. Eleverna skapar under sin skolgång ting som de sedan har med sig och använder i sin skolvardag, såsom flöjtfodral eller förvaringsfack.

I vår verksamhet värderar vi lek, kommunikation och konst högst (mer om detta under ”Om Solvikskolan” uppe till vänster).

Skoldagen

Varje morgon går eleverna en kilometer lång grusväg in till skolan och på eftermiddagen går de samma väg ut igen. Detta ger eleverna en mental förberedelse på skoldagen och ger även en stund att lägga skoldagen bakom sig när de beger sig hem igen. Skolvägspromenaden ger också eleverna möjlighet att småprata med lärarna och bygga trygga och positiva relationer sinsemellan.

När eleverna kommer till klassrummet lägger de ifrån sig sina telefoner i ett gemensamt skåp så att de kan fokusera på lektionerna och vara närvarande med sina klasskamrater. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt att vara en mobilfri skola.

 

Klassrummen

Varje klass har sitt eget klassrum där eleverna har lektioner och äter tillsammans. Rasterna spenderas för det allra mesta ute på skolgården eller kanske på berget eller i skogen. Klassrummen (i synnerhet i de lägre klasserna) är modellerbara, med sittbänkar och bordsbänkar som läraren arrangerar inför varje lektion för att anpassa lärmiljön.

Skolan och naturen

Skolan ligger precis på gränsen till ett naturreservat och från skolgården kan man se berg, skog, fält och hav. Vi tycker att det är viktigt att eleverna tidigt får ett bra förhållande till naturen genom att få uppleva och utforska den. Vi tror att denna kontakt skapar en viktig förståelse för hur vi människor är en del av naturen och hur vi påverkar den.

Eleverna upplever på detta sätt också årstiderna och får på nära håll se hur naturen skiftar skrud från sommar till höst, vinter och vår. När det är kallt om dagarna värms flera av klassrummen upp genom vedeldade kaminer och eleverna får ett vardagligt förhållande till att göra upp och hantera eld.

Skolmaten

Skolmat ska vara hälsosam och bra för både våra elever, medarbetare och för miljön. Maten som serveras följer således dessa principer:

  • är helt vegetarisk (med veganska alternativ),
  • alla råvaror är uteslutande ekologiska,
  • innehåller inga halvfabrikat, 
  • är i största möjliga utsträckning närproducerade (ibland från skolans egen trädgård).

 

Om hundar på skolan

Det är koppeltvång på skolgården, för ALLA hundar som tas med till skolan. Detta för att våra elever som har skolplikt och enligt lag måste komma till och befinna sig skolan har rätt att känna sig trygga i skolmiljön.

För hund som kan behöva vara utan koppel finns hönsgården, där det behöver säkras av hundägaren att hunden inte kan komma ut utan sin ägares hjälp.

På inga villkor får hundar vistas lösa på skolgården.