Solvikskolan är öppen för alla, vi tar emot elever i årskurs F-9. Skolans lokaler ryms i sju byggnader varav fem är tillgänglighetsanpassade. Skolans elevhälsoteam inrymmer alla lagstadgade kompetenser vilket möjliggör för alla elever i behov av särskilt stöd att få de stöd de har rätt till. 

Antagningsförfarandet är olika beroende på om eleven skall börja i förskoleklass eller i någon av de andra klasserna.

Skolan (F – 9) & Fritids
Du kan ansöka till Solvikskolan för ditt barn när som helst.
Har du frågor, kontakta Elin Wanselius, inskrivningsansvarig,
070-433 07 80, elin.wanselius@solvikskolan.se
För information gällande regler för att börja förskoleklass, se Skolverket 

‍Förskoleklass
Ansökan/ställa ditt barn i kö till förskoleklass kan göras när som helst via ansökningsformuläret. Till förskoleklass tillämpas förtur för barn med syskon på skolan, ansökan måste dock ändå göras i tid, senast första veckan i januari för plats hösten samma år. Andra veckan i januari får ni information huruvida barnet har fått en plats eller en reservplats. Senast 31 januari måste ni tacka ja för att ert barn skall få behålla platsen. Har ert barn en plats i förskoleklass får barnet automatiskt även en plats till klass 1.

Köregler förskoleklass:
1. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon i verksamheten).
2. Anmälningsdatum/Kötid.

Efter sista ansökningsdatum:
1. Rak kö, anmälningsdatum, ingen förtur.

‍Klass 1-9
Du kan ansöka/ställa ditt barn i kö på Solvikskolan när som helst via ansökningsformuläret.

Köregler klass 1-9:
1. Inskriven i Solvikskolans förskoleklass
2. Syskonförtur (gäller för befintliga syskon i verksamheten)
3. Elever från annan waldorfskola
4. Anmälningsdatum/Kötid.‍

Fritidshem
Söker man också plats på fritids, fyller man även en ansökan till fritids. Ansökan till fritids görs i samband med att man tackar ja till en plats på Solvikskolan.

Fyll i formuläret för att ansöka om plats för ditt barn. Ansökan går till ansvarig för inskrivning och ni får ett automatiskt svar på att er ansökan är mottagen.

Ansökningsformulär