Kommunikation

Kommunikation innebär att vi vuxna inte tänker om barn som besvärliga eller bråkiga. Vi bearbetar de svårigheter, vi bär med oss ur våra egna liv, som annars lägger sig som hinder mellan oss och barnen. När vi löser de problem vi får genom att barn helt enkelt är som de är, kan vi komma dit att vi slutar vilja ändra på dem. Då känner sig barnen verkligen förstådda av oss. Arbetet med oss själva och den förtroendefulla kontakten vi därigenom får med dem skapar den trygghet som gör det möjligt för barn att växa och förändra sig i sin egen takt och mognad.

Kommunikation och dialog