Kommunikation för oss innebär att vi vuxna bearbetar de svårigheter som framkommer elever emellan och mellan lärare och elever genom att ha en så öppen kommunikation som möjligt. Alla bär vi med oss våra egna liv och vi vuxna måste se till att detta inte hindrar oss från att möta och se barnen, för vi finns inte bara där som lärare utan också som medmänniskor och kommunikativa varelser.

Vi jobbar således för att barnen ska känna sig förtroliga med sina klasslärare och vara trygga i att kunna be om hjälp att lösa sådant som blir för stort för dem. Inget barn ska behöva bära mer än de klarar och vi finns där för att hjälpa dem genom att skapa en trygg och kommunikativ miljö.

Kommunikation och dialog