Lek

Genuin lek är kreativ och gemensam. När vi verkligen leker finns inte ”vinna-förlora” och ”bra-dålig”. Då är lek frihet och den som leker är ett med det hon gör. I fri och skapande lek övar vi ivrigt och får kunskap utan tvång och rädsla. Att tävla med sig själv, öva och anstränga sig är roligt. Att slippa stress och konkurrens och jämförelser är skönt. I skolan kan vi lära oss mycket – och gärna. Det ena utesluter inte det andra. Skola och förskola har allt större ansvar för barns välbefinnande och glädje i livet.

Lek