Leken spelar en mycket central roll i barnens liv och lärande. När barnen leker fritt handlar det inte om att vinna eller förlora och det finns inget bra eller dåligt. I leken är barnen närvarande, fria och skapande på ett sätt som inte innebär tvång eller rädsla i förhållande till lärandet.

Vi tycker att det är viktigt att barnen får slippa den stress och det prestationsfokus som de kommer i kontakt med i vuxenlivet. Barnen ska få leka när de är barn, och får de det kommer de också att ha bäst förutsättningar för att lära sig och utvecklas.

Lek