Incidentanmälan

Här kan du informera skolan om incidenter som har skett. En incident kan vara en kränkning, diskriminering, tillbud. Informationen du delger kommer att hanteras enligt GDPR. Alla som hanterar infomationen har tystnadsplikt.

Formulär

Läs mera om hur rektor hanterar anmälan av incident där medarbetare har kränkt elev:
 Hanteringsrutin incidentanmälan via hemsidan