Här kan du informera skolan om incidenter som har skett. En incident kan vara en kränkning, diskriminering eller ett tillbud. Informationen du delger kommer att hanteras i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning. Alla som hanterar infomationen har tystnadsplikt.

Formulär

 

Läs mera om hur rektor hanterar anmälan av incident där medarbetare har kränkt elev här:
 Hanteringsrutin incidentanmälan via hemsidan