Fritidsverksamheten är knuten till skolans pedagogiska arbete och är för barn mellan 6-13 år.

Fritids är öppet mån-fre kl 1300-1700 och på de kortare loven kl 0800-1700. vi har också sommarfritids två veckor in på sommarlovet och två veckor innan skolstart, tiderna kl 0800-1700.

Om Solvikskolan