Fritids

Fritids

Öppet mån-fre kl 13-17, på de kortare loven kl 8-17 och Sommarfritids 2 veckor in på sommarlovet och 2 veckor innan skolstart kl 8-17.
Fritidsverksamheten är knuten till skolans pedagogiska arbete och är för barn mellan 7-12 år.

Om Solvikskolan