Likabehandlingsarbete

Skolans likabehandlingsarbete syftar till att förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Likabehandlingsplanen klargör strukturen för hur detta arbete ska genomföras och de förebyggande och främjande åtgärderna specificerar hur …