Eftersom att skolan inte har möjlighet att begära pengar av föräldrar för elevers utflykter, resor och dylikt så finns nu Solvikskolans gåvofond som ett föräldrainitiativ.

Tanken är att vänner till skolan och så många föräldrar som möjligt betalar in en valfri slant varje månad via autogiro så länge man har lust eller har barn på skolan. Pengarna används enligt stadgarna (bifogas som pdf-dokument) som söks av skolans kollegium, varpå undertecknade beviljar ansökningen. Fördelningen sker efter kollegiets beslut, dock endast för resor. Årsredovisning/årsinformation kommer ske om hur pengarna fördelats.

Skicka in autogiroanmälan via Friederike Kendziersky (Adresserat på inbetalningskortet)

Tack för ditt bidrag!

Vänligen
Marin Hemmingsson, Peter Brand och Friederike Kendziersky

Stadgar sida 1
Stadgar sida 2
Autogiroblankett