2023-11-26

Plats i förskoleklassen

Tack för ett fint möte med er föräldrar och era barn på Adventsfesten!

Nästa steg är att ni föräldrar och era barn får ett erbjudande, per mail, om plats i förskoleklassen. Erbjudandet går ut till de som gjort en intresseanmälan eller ställt sitt barn i kö. Passa på att göra det om det inte redan är gjort! Mailet besvaras med att tacka ja eller nej till erbjuden plats. 

Skolan är i samtal med lärare/pedagoger som kan komma i fråga att vara förskoleklassens lärare 2024. Vi meddelar er föräldrar så snart vi vet.

Har ni frågor eller funderingar kring Solvikskolan och/eller förskoleklassen är ni välkomna att kontakta  bitr. rektor Elin Wanselius via mail: elin.wanselius@solvikskolan.se


 

Besök Förskoleklassen på Solvikskolan under skolans Adventsfest!

LÖRDAG 25 NOVEMBER KL 11.00

Inbjudan till föräldrar med barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2024

Adventsfesten pågår under hela lördagen. Ni föräldrar och era barn är välkomna till förskoleklassens klassrum. Där får ni möta Förskoleklassens lärare Anna Wickbom,  bitr. rektor Elin Wanselius och samordnare för fritidshemmet Malin Vidman.
Ni kommer att ges information om antagningsförfarande, Solvikskolans verksamhet i F-klass och om fritids.Tillsammans med era barn erbjuds ni att prova på något som eleverna kommer att möta på Solvik.