Besök Förskoleklassen på Solvikskolan under skolans Adventsfest!

LÖRDAG 25 NOVEMBER KL 11.00

Inbjudan till föräldrar med barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2024

Adventsfesten pågår under hela lördagen. Ni föräldrar och era barn är välkomna till förskoleklassens klassrum. Där får ni möta Förskoleklassens lärare Anna Wickbom,  bitr. rektor Elin Wanselius och samordnare för fritidshemmet Malin Vidman.
Ni kommer att ges information om antagningsförfarande, Solvikskolans verksamhet i F-klass och om fritids.Tillsammans med era barn erbjuds ni att prova på något som eleverna kommer att möta på Solvik.