Intuitiv Pedagogik 3-9 aug. 2015

Välkommen till IP-sommarkurs på Solvikskolan
4– 9 augusti. (jag, Marie, har inte fått klarhet i om det börjar 3 eller 4 augusti).
Lärare är Pär Ahlbom, Merete Lövlie, Sinikka Mikkola och Robert Hogervorst.

Mer info
contact@reginaludmila. com